ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

До уваги мешканців громади

завантаження 15052024 1Згідно зі ст. 9 Закону України "Про природно-заповідний фонд" заготівля на територіях природного заповідного фонду деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, та інші види використання можуть здійснюватися лише за умов, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Згідно зі ст. 9  цього Закону встановлено, що спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту, затвердженного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі дозволів, що видаються обласними державними адміністраціями.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" встановлено порядок, згідно з яким ліміти визначають обсяги природних ресурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів. Такі ліміти затверджуються  Міндовкілля за поданням органів, у віданні яких знаходяться ці природні ресурси, на підставі обгрунтовуючих матеріалів, погоджених з відповідними науковими установами і державними управліннями екології та природних ресурсів в областях. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення надається обласною державною адміністрацією на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби  в цих ресурсах.
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24.01.2008 р. № 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за № 117/14808, затверджено Інструкцію про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, далі (Інструкція). Інструкцією передбачено, що ліміти на заготівлю встановлюються з визначенням меж, площ територій природно-заповідного фонду та умов проведення зазначеного виду природокористування.
Інструкцією передбачено установлення лімітів на заготівлю природних ресурсів за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, установленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об'єктів.
Пунктом 1 розділу II Інструкції встановлено, що заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси, готують такі обгрунтовуючі документи щодо необхідності встановлення лімітів:
- проєкт ліміту, складений за формою, у трьох примірниках;
- обгрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об'єкта природно-заповідного  фонду і містити:
- обсяг використання природного ресурсу території або об'єкта природно-заповідного фонду;
- методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість;
- строк та умови використання;
- пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;
- місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд України";
- площу в гектарах;
- обгрунтування обсягів використання, які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;
- інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;
- витяг з рішення наукової або науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду, для якої створення такої ради передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд України", за результатами розгляду проєкту ліміту та всіх обгрунтовуючих документів;
- картосхему території або об'єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.
Зазначений перелік документів є вичерпним.
Згідно з п.2.розділу II Інструкції, заява та пакет документів, передбачені пунктом 1 розділу II Інструкції, подаються заявником або його уповноваженою особою особисто або надсилаються поштовим відправленням до Міндовкілля не пізніше 01 жовтня у разі використання природних ресурсів у поточному році та після 01 жовтня у разі використання природних ресурсів у наступному році.
Таким чином, суб'єкт господарювання, який має намір в рамках чинного законодавства здійснити заготівлю сіна на землях територіальної громади, які входять до складу національного природного парку "Гомільшанські ліси", для початку процедури затвердження ліміту та отримання спеціального дозволу, має підготувати відповідні обгрунтовуючі документи, з чітким зазначенням строків проведення меж ділянок та обсягів заготівлі і надати їх адміністрації НПП "Гомільшанські ліси" для подальшого направлення їх на розгляд на Науково-технічній раді парку.
З 17.05.2022 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року № 575 "Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд", додатком 5 до якої встановлені такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільної заготівлі сіна або випасання худоби.
Нагадуємо, що недотримання природоохоронного законодавства та режиму території парку тягне за собою притягнення до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.
Отже, заготівля сіна на території НПП "Гомільшанські ліси" без ліміту затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та дозволу, що видається обласною державною адміністрацією, категорично забороняється.
У випадку виявлення незаконної заготівлі сіна на території НПП "Гомільшанські ліси" порушники будуть притягуватись до передбаченої законодавством України відповідальності.
© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.