ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 01 жовтня 2021 року №134

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію, і яким

надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”

 

Загальні питання

Відомості, що містяться у документах Зміївської міської ради та її структурних підрозділів, на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності – розробників документів з грифом «Для службового користування», а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше, виданих у зв'язку з опрацюванням документів, надісланих до міської ради (її структурних підрозділів), з грифом «Для службового користування», які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1. Кадрові питання

1.1. Перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

1.2. Відомості про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

3. Будівництво та архітектура

3.1. Плани населених пунктів, виконані на топографічних матеріалах у масштабі 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної.

4. Цивільна оборона.

4.1. Відомості щодо розробки планів цивільного захисту на особливий період.

4.2. Відомості щодо Порядку віднесення об’єктів національної економіки до категорії з цивільного захисту.

4.3.Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови населених пунктів міської ради.

4.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення населених пунктів міської ради та суб'єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об'єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4.5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.6. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

4.7. Відомості про основні показники стану цивільного захисту населених пунктів міської ради.

4.8. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

4.9. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

4.10. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту виконавчого комітету Зміївської міської ради, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.11. Відомості про радіодані радіомереж КХ, окрім тих, що становлять державну таємницю.

4.12. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до І-П ступенів хімічної небезпеки (місце розташування  об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).

4.13. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

4.14. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4.15. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), окрім тих, що становлять державну таємницю.

5. Технічний захист інформації.

5.1. Відомості про діючі в Зміївській міській раді нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

6. Оборонна та мобілізаційна робота та

взаємодії з правоохоронними органами

6.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Зміївської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, на підприємствах, в установах та організація;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

6.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

6.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Зміївської міської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Зміївської міської ради в особливий період.

6.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, військової техніки.

6.5. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Зміївської міської ради, окремого підприємства.

6.6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Зміївської міської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Зміївської міської ради.

6.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Зміївської міської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Зміївської міської ради щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і

зв'язку, порядок переведення Зміївської міської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Зміївської міської ради на режим роботи в умовах особливого періоду.

6.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Зміївської міської ради, а також окремого підприємства, установи і організації на території Зміївської міської ради

6.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Зміївської міської ради, а також підприємств, установ і організацій на території Зміївської міської ради

6.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

6.12. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

6.13. Перелік об'єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

6.14. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

6.15. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об'єктах.

7. Економіка, промисловость та енергетика

7.1. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

7.2. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

8. Інше.

8.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Зміївської міської ради                                          Оксана ПРИЙМАК

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.