ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Повідомлення про проведення громадських слухань щодо розгляду проекту детального плану території

Повідомлення

про проведення громадських слухань щодо розгляду проекту детального плану території

1. Мета даного проекту - поліпшення екологічного стану міста Змієва шляхом будівництва полігону твердих побутових відходів та підприємства по обробленню (переробленню) ТПВ орієнтовною потужністю 16 тисяч тон за рік. Економічний та екологічний ефект від створення підприємства по обробленню відходів полягає в істотному зниженні обсягу захоронюваних відходів. Сортування та пресування дозволить знизити обсяг захоронюваних в 7-16 разів. На території підприємства по обробленню (переробленню) відходів планується функціонування сміттєсортувальної лінії, що дозволить розділяти тверді побутові відходи на фракції: картон, папір, скло біле і кольорове, пластмаса ПЕТ, тверда пластмаса, поліетиленова плівка, алюмінієві банки, брухт чорних металів, текстиль, тощо.

 

Склад та зміст містобудівної документації:

І. Пояснювальна записка

1. Вступ та загальні положення.

2. Природні, соціально-економічні і містобудівні умови.

3. Стисла історична довідка.

4. Оцінка існуючої ситуації.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення

забудови, структура забудови, яка пропонується.

6. Характеристика видів використання території.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

8. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

10. Житловий фонд та розселення.

11. Система обслуговування населення.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

13. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

17. Заходи з цивільної оборони та протипожежні заходи.

18. Заходи щодо реалізації детального плану.

19. Перелік вихідних даних.

20. Основні техніко-економічні показники детального плану.

ІІ. Графічні матеріали

1. Схема розташування території у планувальній структурі району. (М1:10000).

2. План існуючого використання території, поєднаний із опорним планом та схемою планувальних обмежень (М1:1000) — (прим. доп. 5.1.3,5.1.4 ДБН Б.1.1-14:2012).

3. Проектний план, поєднаний з планом червоних ліній та схемою організації руху транспорту і пішоходів (М1:1000), кресленням поперечного профілю вулиць. (М1:200) ) - (примітка до п. 5.1.6,5.1.7 ДБН Б.1.1-14:2012).

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. (М 1:1000).

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. (М 1:1000).

Загальна площа детального плану складає 5,0 га. Дана територія відноситься до промислової, розташованої за межами населеного пункту (орієнтовна відстань від забудови населеного пункту 785 м). Передбачається її використання під розміщення полігону ТПВ з підприємством по обробленню (переробленню) відходів, який розташовується на площі 2,4 га (в складі ділянки: складування ТПВ площею 1,45 га, господарська зона площею 0,44 га, в складі якої підприємство оброблення побутових відходів (сортування, ущільнення, тощо) орієнтовною потужністю 16 тис. т за рік, озеленення (площа 0,51га)). Крім того, передбачається провести комплексний благоустрій та озеленення території. Площа озеленюваних територій складе 1,7 га. Площа проїздів та під’їздів складає 0,7 га. Передбачається використання та сучасне облаштування існуючої під’їзної дороги, яка зв’язує територію проектування полігону з існуючою автодорогою Р 78. Довжина під’їзної дороги орієнтовно складає 220,6 м. Інженерні споруди розташовуються на території площею 0,2 га (нагірна канава, лоток для фільтрата).

2. Основні техніко-економічні показники


Назва показника


Одиниця виміру

Значення показників

Існуючий стан

Етап від 3 до 7 років

Етап до 15 років

Територія

Територія в межах проекту, у тому числі:

га, %

5,0, 100

5,0, 100

 
  1. територія полігону

-----‘’----

-

2,4, 48

 

зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)

-----‘’---

0,47, 9,4

1,7, 34

 
  • дороги, проїзди

-----‘’----

0,21, 4,2

0,7, 14

 
  • інженерні споруди

-----‘’----

-

0,2, 4

 
  • інші території (містобудівна функція яких не визначена)

-----‘’----

4,32, 86,4

-

 

Потужність полігону

т\р

-

16000

 

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

Довжина під’їзної дороги


км


0,22


0,22

 

Інженерне обладнання

Водопостачання

       

Водоспоживання, всього

тис. м3/добу

-

Визнач. на наступ. проект. стадіях

 

Довжина водопровідних мереж (будівництво)

км

 

0,75

 

Каналізація

       

Сумарний об’єм стічних вод

-----‘’-----

 

Визнач. на наступ. проект. стадіях

 

Електропостачання

       

Споживання сумарне

МВт

-

Визнач. на наступ. проект. стадіях

 
  • у тому числі на комунально-побутові послуги

-----‘’-----

-

-

 

Кількість квартир, що обладнані електроплитами

од.

-

-

 

Інженерна підготовка та благоустрій

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

га, % до тер.

-

-

 

Протяжність відкритих водостоків

км

0,27

0,36

 

Охорона навколишнього середовища

Санітарно-захисні зони

га

-

   
  • у тому числі озеленені

 

-

1,15

 

3. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення.

Замовник: Зміївська районна державна адміністрація, м. Зміїв вул. Адміністративна, 9

- розпорядження голови Зміївської райдержадміністрації від 14.02.2017р. № 47 “Про розроблення детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту на території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області”

Розробник: ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ»

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації.

З проектом містобудівної документації можна ознайомитись у приміщенні Зміївської районної державної адміністрації за адресою: вул. Адміністративна, 9, к. 8, м. Зміїв, (тел. (05747) 3 45 27) з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45) з 23.11.2018 по 23.12.2018 та надати свої письмові пропозиції у зазначений термін.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2011р. №555, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Також з проектом можна ознайомитися на сайті Зміївської міської ради zmiivmisto.gov.ua.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Зміївської районної державної адміністрації Грищук А.В.

Відповідальний за проведення громадських слухань - робоча група для підготовки та проведення громадських слухань з обговорення проекту детального плану території, затверджена розпорядженням Зміївського міського голови від 07 грудня 2018 року №51 “Про проведення громадських слухань щодо розгляду проекту детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту на території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області”.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Пропозицій громадськості до даного проекту містобудівної документації подаються з 23.11.2018 року по 23.12.2018 року до Зміївської районної державної адміністрації за адресою: вул. Адміністративна, 9, к. 8, м. Зміїв.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості із зазначеним проектом містобудівної документації заплановані у вигляді громадських слухань з обговорення проекту детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об’єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту на території Зміївської міської ради Зміївського району Харківської області, які відбудуться 14 грудня 2018 року о 14:00 год. в залі засідань міської ради за адресою: вул. Адміністративна, 16, м. Зміїв.

 

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.