ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Про початок громадського обговорення проєктів договорів про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань

РішеннямХLIII сесії VIII скликання Зміївської міської ради «Про надання згоди на організацію співробітництва Зміївської та Донецької територіальних громад» від 13.07.2023 року № 2882-ХLIII-VIII було прийнято рішення про надання згоди на організацію співробітництва Зміївської та Донецької територіальних громад у сфері освіти у формі делегування одному з об’єктів співробітництва виконання завдань з передачею йому відповідних ресурсів відповідно до вимог Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Проєкт договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань був розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно з статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передбачено обов’язковий порядок громадського обговорення підготовленого проєкту договору про співробітництво, за результатами якого буде винесено зазначений проєкт договору для схвалення на розгляд ради.

У зв’язку з збройною агресією проти України та введенням воєнного стану на території України, а також внесенням Зміївської територіальної громади до «Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)», на території України забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що громадське обговорення проєктів договорів про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань проводиться у формі письмових зауважень, коментарів та пропозицій.

Строк для надсилання письмових зауважень, коментарів та пропозицій – 10 календарних днів з моменту публікації цього повідомлення.

Письмові зауваження, коментарі та пропозиції надсилаються на поштову адресу Зміївської міської ради чи електронну адресу.

 

Адреса для листування: вул. Адміністративна, 9, м. Зміїв, Чугуївський район, Харківська область, 63404

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Телефон: (05747) 3-45-23

 

Додатки:

 

Проєкт договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань

 

ДОГОВІР №1

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

 

м. Зміїв

 

___ __________ 2023 року

 

Донецька селищна територіальна громада Ізюмського району через Донецьку селищну раду в особі голови Наздрачова Анатолія Петровича, яка надалі іменується Сторона-1, та Зміївська територіальна громада через Зміївську міську раду в особі голови Голоднікова Павла Вікторовича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони згідно із статтею 10 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» підготували цей Договір з дотриманням порядку, передбаченого 5-9 цього Закону.

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

2.1.1. Проведення Комунальною установою «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району.

2.1.2. Консультування Комунальною установою «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району щодо особливостей її розвитку.

2.1.3. Визначення Комунальною установою «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області категорії (типу) особливих освітніх потреб (труднощів), ступеня їх прояву та рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району.

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на 1 рік, починаючи із 01 травня 2023 року.

 

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Сторонами завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:

3.1.1. Забезпечити врахування в місцевих бюджетах коштів для надання трансферту від Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району Зміївський місцевій територіальній громаді та використання коштів у межах сум затверджених у місцевих бюджетах.

3.1.2. Забезпечити виконання завдань Комунальної установою «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області для дітей з особливими освітніми потребами Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району.

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору здійснюється через фінансове управління Зміївської міської ради та становить 49080,00 (Сорок дев’ять тисяч вісімдесят гривень).

3.4. Обсяг коштів місцевого бюджету, визначених у пункті 3.3 цього Договору, переглядається щоквартально або відповідно до листа начальника відділу освіти Зміївської міської ради на підставі відповідних змін в законодавстві або інших чинників.

3.5. Обсяг коштів місцевого бюджету, визначених у пункті 3.3 цього Договору розраховується відповідно до нарахованої заробітної плати з нарахуванням на оплату праці згідно витрат часу на виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору та придбання матеріалів на формування особової справи з розрахунку на одну дитину Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району.

3.6. Сторона-2 до 31 грудня 2023 року звітує перед Стороною-1 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

3.7. Донецька селищна рада щороку до кінця І кварталу року, наступного за звітним, подає до Мінінфраструктури звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором, відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з 01 травня 2023 року.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення, крім випадків приєднання до цього Договору, що здійснюється у порядку, визначеному в статті 9-2 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

4.4. Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання відповідних послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляється відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Донецька селищна рада надсилає Мінінфраструктури протягом 10 робочих днів з дати підписання його усіма Сторонами.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дати їх настання і припинення.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про неможливість виконання Стороною зобов’язань, передбачених згідно із цим Договором, позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 4 аркушах у кількості трьох примірників, що мають однакову юридичну силу, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник – для Мінінфраструктури.

7.3. Донецька селищна рада надсилає один примірник цього Договору протягом 10 робочих днів з дати підписання його усіма Сторонами до Мінінфраструктури для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад.

 

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

Донецька селищна рада

Ізюмського району Харківської області

64250, вул. Центральна, 40, смт. Донець

Ізюмського району Харківської області

Донецький селищний голова

 

_______________ Анатолій НАЗДРАЧОВ

М. П.

Сторона-2:

Зміївська міська рада

Чугуївського району Харківської області

63404, вул. Адміністративна, 9,

м. Зміїв Харківської області

Зміївський міський голова

 

________________ Павло ГОЛОДНІКОВ

М. П.

 

© 2024. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.